Współpraca z  Ministerstwem Zdrowia, Narodowym Funduszem  Zdrowia, Towarzystwami naukowymi oraz innymi stowarzyszeniami  działającymi na rzecz  promocji medycyny transplantacyjnej


Wspólnie z zainteresowanymi ośrodkami transplantacyjnymi i Polskim Towarzystwem Nefrologicznym  podjęcie badań oceny kosztów i skuteczności  leczenia nerkozastepczego, wpływu rodzaju  i kosztu dializ (HD vc PD) na bezpośrednią czynność przeszczepu nerki.

Usilne promowanie przeszczepiania nerki od dawców żywych

Podjęcie badań epidemiologicznych mających na celu ustalenie rzeczywistych potrzeb w zakresie przeszczepiania wątroby i serca w Polsce

Przeprowadzenie badania dotyczącego oceny przez pacjentów systemu leczenia nerkozastępczego  w Polsce  na temat oceny pacjentów, które stanowiły by część publikowanego corocznie European Health Index (wspólnie z Health Consumer Power House  i Polskim Towarzystwem Nefrologicznym)

Opracowanie kompendium Praw  Pacjenta – potencjalnego biorcy narządu