Spotkanie ze starostami województwa warmińsko-mazurskiego


Prof. Wojciech Rowiński, konsultant krajowy ds. transplantologii klinicznej wziął udział w posiedzeniu Konwentu Powiatów Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 12 maja 2010 roku w Olsztynie. W spotkaniu uczestniczyli także Pani marszałek Jolanta Szulc, Pan wojewoda Jan Maścianica oraz Pan Andrzej Zakrzewski, dyrektor Wojewódzkiego Oddziału  NFZ. Podczas spotkania zostały omówione możliwości usprawnienia i rozwoju transplantologii w regionie, a także korzyści wynikające z utworzenia stanowisk koordynatorów transplantacyjnych i zatrudnienia absolwentów Podyplomowych Studiów Przeszczepiania Narządów WUM w lokalnych szpitalach.


W województwie warmińsko-mazurskim w ubiegłym roku wskaźnik zmarłych dawców na 1 mln mieszkańców przekroczył średnią dla Polski i wyniósł 14,3 dawcy. Poważnym problemem w regionie jest jednak bardzo niska liczba dawców żywych – w ubiegłym roku w całym województwie pobrano zaledwie jedną wątrobę do przeszczepu. Tym samym, wskaźnik żywych dawców dla regionu wyniósł zaledwie 0,7 dawcy, podczas gdy w Holandii przekroczył 25, a w Anglii 15 dawców na 1 mln mieszkańców.