Logo

 

PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

31 stycznia 2012 r.

 Szpital Specjalistyczny w Puławach

Program szkolenia

 9:00   Wprowadzenie    

 9:15   Identyfikacja i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów dr Jacek Bicki

 9:45   Rozpoznanie śmierci mózgu dr Tomasz Kubik

10:30   Dyskusja, omówienie przypadków  

10:45   Przerwa 

11:15   Opieka nad zmarłym dawcą narządów dr Tomasz Kubik

11:45   Dyskusja    

12:00   Rozmowa z rodziną nt. pobrania narządów dr n. hum. Anna Jakubowska-Winecka

12:45   Symulacja rozmowy z rodziną (odgrywanie ról)    

13:15   Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów dr Jarosław Czerwiński

13:45   Podsumowanie    

Organizatorzy:

dr n. med. Jolanta Herda Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Puławach
dr Iwona Wiśniewska Ordynator Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Specjalistycznego w Puławach
mgr Zbigniew Kamiński Szpitalny koordynator transplantacyjny w Szpitalu Specjalistycznym w Puławach
dr n. hum. Anna Jakubowska-Winecka Specjalista psychologii klinicznej, kierownik Zakładu Psychologii Zdrowia CZD w Warszawie
dr n. med. Jacek Bicki Specjalista chirurgii ogólnej i transplantologii klinicznej, szpitalny koordynator transplantacyjny w PSK nr 4 w Lublinie
dr n. med. Jarosław Czerwiński Centrum Poltransplant, Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Transplantacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, specjalista chirurgii ogólnej i transplantologii klinicznej
dr Tomasz Kubik Szpitalny Koordynator Transplantacyjny w Centralnym Szpitalu Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
dr n. med. Jarosław Wilk Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii. Szpitalny koordynator transplantacyjny w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 w Sosnowcu