Promowanie prowadzenia badań dotyczących   nowych metod dotyczących przeszczepiania komórek i narządów (które  będą zawarte w Narodowym Programie Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej). Dotyczyć one będą m.in.