Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej
 Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji POLTRANSPLANT 
oraz Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Ciechanowie,
Wydział Ochrony Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie
 Serdecznie zapraszają na konferencję  na temat:

TRANSPLANTACJA – JESTEM NA TAK

Konferencja odbędzie się  27 maja 2010 r. (czwartek), w godz. 1100–1430
w Auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie, ul. Narutowicza 9

PROGRAM:

1100–1110              Powitanie. Przedstawienie celów spotkania

1110–1140              Na czym polega przeszczepianie narządów-przepisy prawne

                 mgr Małgorzata Zelman – Koordynator Transplantacyjny Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w   Warszawie

1140– 1210        Potrzeby i możliwości przeszczepiania

dr n. med. Jarosław Czerwiński – Centrum Organizacyjno – Koordynacyjne ds. Transplantacji  POLTRANSPLANT

1210–1240         Przeszczepianie nerek od żywych dawców

dr n. med. Dorota Lewandowska - Centrum Organizacyjno – Koordynacyjne ds.   Transplantacji  POLTRANSPLANT 

1240 – 1300           Przerwa na kawę

1300–1330             Bariery w rozwoju programu

dr n. med. Jarosław Czerwiński – Centrum Organizacyjno – Koordynacyjne  ds. Transplantacji POLTRANSPLANT                       

1330–1350             Stanowisko kościoła

                             mgr Marta Hreńczuk – Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Transplantacyjnego WUM

1350–1420             Życie po przeszczepie

                            Justyna Kuczyńska - pacjentka po przeszczepieniu narządu

1420–1430              Podsumowanie,  wnioski

          

Udział w konferencji jest bezpłatny.