Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej, Stowarzyszenie „Życie po przeszczepie”
oraz Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne POLTRANSPLANT 
serdecznie zapraszają wszystkich nauczycieli  na konferencję  na temat:

TRANSPLANTACJA – JESTEM NA TAK. PROGRAM EDUKACYJNY DLA SZKÓŁ

Konferencja odbędzie się  20 maja 2010 r. , w godz. 1400–1715
w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli  w Mińsku Mazowieckim,
ul. Budowlana 4, sala 48, II piętro

PROGRAM:

1400–1410               Powitanie. Przedstawienie celów spotkania

1410–1450              Na czym polega przeszczepianie narządów - przepisy  prawne 

                 mgr Małgorzata Zelman – Koordynator Transplantacyjny Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie

1450– 1510        Potrzeby i możliwości przeszczepiania

dr n. med. Jarosław Czerwiński – Centrum Organizacyjno – Koordynacyjne ds. Transplantacji-  POLTRANSPLANT 

1510–1530         Przeszczepianie nerek od żywych dawców

prof. dr hab. Piotr Małkowski – Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Transplantacyjnego WUM

1530 – 1545      Przerwa

1545–1615         Bariery w rozwoju programu

dr n. med. Jarosław Czerwiński – Centrum Organizacyjno – Koordynacyjne   POLTRANSPLANT

1615–1635         Stanowisko kościoła

      mgr Marta Hreńczuk – Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Transplantacyjnego WUM

1635–1700         Życie po przeszczepie

                       Justyna Kuczyńska - pacjentka po przeszczepieniu narządu

1700–1715              Podsumowanie,  wnioski

 

 

Udział w konferencji jest bezpłatny.
Nauczyciele otrzymają na konferencji potwierdzenie uczestnictwa oraz materiały edukacyjne.
 

Organizatorzy:

MSCDN,
 Kierownik Wydziału  w  Mińsku Mazowieckim

prof. Wojciech A. Rowiński – Polska Unia MT
           mgr Grażyna Krzewińska   MSCDN

mgr Grażyna Krzewińska