Spotkanie z prof. Wojciechem Rowińskim, Krajowym Konsultantem w dziedzinie Transplantologii Klinicznej odbyło się w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim. Dyskusji przewodniczyła wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba.

W naradzie, której celem było zintensyfikowanie działań na rzecz transplantologii w naszym regionie, wzięli udział przedstawiciele starostw, szpitali i placówek ochrony zdrowia z terenu województwa świętokrzyskiego. - Spotkanie jest kolejnym krokiem do stworzenia systemu zarządzania działaniami w zakresie transplantologii w województwie świętokrzyskim. W zakres tego systemu wchodzą działania medyczne oraz wszelkiego rodzaju kampanie mające na celu zmianę mentalności i przekonanie ludzi do słuszności idei przeszczepiania narządów - zwracała uwagę wojewoda. O nienajlepszej kondycji świętokrzyskiej transplantologii mówił prof. Wojciech Rowiński. - Niestety województwo świętokrzyskie jest na ostatnim miejscu w kraju pod względem pobrań narządów od dawców zmarłych. Trzeba przekonywać ludzi i trzeba namawiać lekarzy, aby zechcieli aktywniej brać udział w identyfikowaniu możliwości pobierania narządów. Jestem przekonany, że za rok będziemy mogli cieszyć się z pewnego sukcesu - podkreślił. Działania zmierzające do pełnego stworzenia systemu dotyczącego transplantologii w naszym regionie rozpoczęto w czerwcu ubiegłego roku, kiedy to podpisano w urzędzie list intencyjny dotyczący partnerstwa dla transplantacji w województwie świętokrzyskim. Wśród piętnastu sygnatariuszy tego dokumentu znaleźli się wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba, konsultant krajowy ds. transplantologii klinicznej prof. Wojciech Rowiński oraz wicemarszałek województwa Grzegorz Świercz.

Wszyscy wyrazili tym samym gotowość wspólnego działania na rzecz realizacji programu pod nazwą Partnerstwo dla Transplantacji w województwie świętokrzyskim. Jego celem jest ratowanie życia i przywracanie zdrowia przede wszystkim przez zwiększenie liczby dokonywanych przeszczepów narządów pobieranych od osób zmarłych, rozwinięcie programu przeszczepiania nerek od dawców rodzinnych, utworzenie stanowisk koordynatorów transplantacyjnych w szpitalach, a także uzyskanie społecznej akceptacji dla idei transplantacji. Sygnatariusze listu obowiązują się prowadzić wszelkie działania stymulujące rozwój transplantacji w regionie świętokrzyskim wykorzystując swoje doświadczenie oraz umiejętności zgodnie z najlepszą wiedzą i wolą.

Do podpisania dokumentu zostali zaproszeni także prezes Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, prezydent Kielc, starosta jędrzejowski, dyrektor „Poltransplant", rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa, zastępca dyrektora Szpitala Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej, a także lekarze konsultanci wojewódzcy do spraw: transplantologii klinicznej, neurologii, neurochirurgii oraz anestezjologii i intensywnej terapii.