Podpisanie listu intencyjnego inicjującego Program „Partnerstwo dla Transplantacji” w województwie lubelskim

W dniu 19 stycznia 2011 roku w Lublinie został podpisany list intencyjny inicjujący Program „Partnerstwo dla Transplantacji” w województwie lubelskim. Celem Programu jest zwiększenie liczby przeszczepów narządów pobieranych od osób zmarłych oraz rozwinięcie programu przeszczepiania nerek od dawców rodzinnych w regionie.

W Program „Partnerstwo dla Transplantacji” włączyli się: