Spotkanie z dyrektorami szpitali na Mazowszu


W dniu 31 sierpnia 2010 roku w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie odbyło się spotkanie poświęcone roli koordynatorów transplantacyjnych w procesie pobierania i przeszczepiania narządów, a także możliwości ich zatrudnienia w mazowieckich szpitalach.


W rozmowach uczestniczył Dariusz Piątek, wicewojewoda mazowiecki, Elżbieta Nawrocka, pełnomocnik wojewody ds. zdrowia publicznego, prof. Wojciech Rowiński, konsultant krajowy ds. transplantologii klinicznej i prezes Polskiej Unii Medycyny Transplantacyjnej, a także dyrektorzy szpitali, dla których organami założycielskimi są resorty zdrowia, obrony narodowej, spraw wewnętrznych i administracji, Samorząd Województwa Mazowieckiego, Miasto Stołeczne Warszawa oraz przedstawiciele powyższych organów