Podpisanie listu intencyjnego inicjującego Program „Partnerstwo dla Transplantacji” w województwie lubuskim

W dniu 10 czerwca 2010 roku w Zielonej Górze władze województwa lubuskiego, środowisko medyczne, pacjenci oraz przedstawiciele Kościoła podpisali list intencyjny inicjujący Program „Partnerstwo dla Transplantacji” w regionie. Tym samym sygnatariusze listu zobowiązali się do podjęcia działań zmierzających do poprawy trudnej sytuacji polskiej transplantologii.  

Województwo lubuskie jest czwartym województwem, które zainicjowało działania podpisaniem listu intencyjnego.

Wśród sygnatariuszy listu znaleźli się:

 • Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
 • Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Konwent Starostów Województwa Lubuskiego
 • Diecezja Zielonogórsko-Gorzowska
 • Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
 • Okręgowa Izba Lekarska w Zielonej Górze
 • Okręgowa Izba Lekarska w Gorzowie Wielkopolskim
 • Szpital Wojewódzki SP ZOZ w Zielonej Górze
 • SP Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji „Poltransplant”
 • Polska Unii Medycyny Transplantacyjnej
 • Stowarzyszenie „Życie po przeszczepie”.