Podpisanie listu intencyjnego inicjującego Program „Partnerstwo dla Transplantacji” w województwie opolskim


Przedstawiciele władzy samorządowej i rządowej w województwie opolskim, a także przedstawiciele środowiska medycznego podpisali list intencyjny inicjujący Program „Partnerstwo dla Transplantacji” w regionie. List został podpisany 29 września 2010 roku podczas konferencji Urzędu Marszałkowskiego pt. „Ochrona zdrowia w województwie opolskim”.


Partnerami Programu zostali: