Podpisanie listu intencyjnego inicjującego Program „Partnerstwo dla Transplantacji” w województwie opolskim


Przedstawiciele władzy samorządowej i rządowej w województwie opolskim, a także przedstawiciele środowiska medycznego podpisali list intencyjny inicjujący Program „Partnerstwo dla Transplantacji” w regionie. List został podpisany 29 września 2010 roku podczas konferencji Urzędu Marszałkowskiego pt. „Ochrona zdrowia w województwie opolskim”.


Partnerami Programu zostali:


 • Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
 • Opolski Urząd Wojewódzki
 • Urząd Miasta Opola
 • Konwent Starostów Województwa Opolskiego
 • Kuratorium Oświaty w Opolu
 • Opolski Oddział Wojewódzki NFZ
 • Okręgowa Rada Lekarska
 • Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
 • Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji „Poltransplant”
 • Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej
 • Prof. dr hab. n. med. Dariusz Patrzałek, konsultant wojewódzki w dziedzinie transplantologii klinicznej
 • Ks. dr hab. Andrzej Czaja, biskup opolski