Podpisanie listu intencyjnego inicjującego Program „Partnerstwo dla Transplantacji” w województwie warmińsko-mazurskim


W dniu 9 września 2010 roku przedstawiciele administracji samorządowej, rządowej oraz środowiska medycznego podpisali list intencyjny inicjujący Program „Partnerstwo dla Transplantacji” w regionie. Tym samym zobowiązali się rozwoju programu przeszczepiania nerek od dawców rodzinnych, a także zwiększenia liczby dokonywanych przeszczepów od osób zmarłych.


Wśród sygnatariuszy listu znaleźli się: