Podpisanie listu intencyjnego inicjującego Program „Partnerstwo dla Transplantacji” w województwie kujawsko-pomorskim


W dniu 30 sierpnia 2010 roku przedstawiciele władzy samorządowej, rządowej, Kościoła i środowiska medycznego podpisali list intencyjny rozpoczynający realizację Programu „Partnerstwo dla Transplantacji” w województwie kujawsko-pomorskim.


W prace nad wdrożeniem i rozwojem Programu włączyli się: