Podpisanie listu intencyjnego inicjującego Program „Partnerstwo dla Transplantacji” w województwie zachodniopomorskim


W dniu 11 października 2010 roku przedstawiciele władzy samorządowej, rządowej, Kościoła i środowiska medycznego podpisali list intencyjny rozpoczynający Program „Partnerstwo dla Transplantacji” w województwie zachodniopomorskim.


W prace nad wdrożeniem i rozwojem Programu włączyli się: