Podpisanie listu intencyjnego inicjującego Program „Partnerstwo dla Transplantacji” w województwie zachodniopomorskim


W dniu 11 października 2010 roku przedstawiciele władzy samorządowej, rządowej, Kościoła i środowiska medycznego podpisali list intencyjny rozpoczynający Program „Partnerstwo dla Transplantacji” w województwie zachodniopomorskim.


W prace nad wdrożeniem i rozwojem Programu włączyli się:


 • Marcin Zydorowicz, Wojewoda Zachodniopomorski
 • Władysław Husejko, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
 • Ks. Arcybiskup Andrzej Dzięga, Metropolita Szczecińsko-Kamieński
 • Krzysztof Lis, Przewodniczący Konwentu Starostów Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego
 • Janusz Gromek, Prezydent Miasta Kołobrzeg
 • Janusz Żmurkiewicz, Prezydent Miasta Świnoujście
 • Krzysztof Soska, Zastępca Prezydenta Miasta Szczecina
 • Piotr Jedliński, Zastępca Prezydenta Miasta Koszalin
 • Prof. dr hab. n. med. Przemysław Nowacki, Rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
 • Julita Jaśkiewicz, Dyrektor Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Szczecinie
 • Prof. dr hab. n. med. Marek Ostrowski, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Transplantologii Klinicznej
 • Dr n. med. Mariusz Pietrzak, Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie,
 • Adriana Szklarz, Prezes Stowarzyszenia „Życie po przeszczepie”
 • Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji „Poltransplant”
 • Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej.