Podpisanie listu intencyjnego dotyczącego „Partnerstwa dla Transplantacji” w województwie mazowieckim

 W dniu 16 czerwca 2010 roku w Warszawie władze województwa mazowieckiego, organy założycielskie mazowieckich szpitali oraz przedstawiciele środowiska medycznego podpisali list intencyjny, którego celem jest zainicjowanie działań zmierzających do rozwoju transplantologii w regionie.

Wśród sygnatariuszy listu znaleźli się Minister Zdrowia, Minister Obrony Narodowej, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewoda Mazowiecki, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego, Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, Prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do spraw Transplantacji „Poltransplant” oraz Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej.