Spotkanie ze starostami województwa podkarpackiego


Prof. Wojciech Rowiński, konsultant krajowy ds. transplantologii klinicznej oraz dr Jarosław Czerwiński z Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji „Poltransplant” wzięli udział w posiedzeniu Konwentu Powiatów Województwa Podkarpackiego w dniu

12 kwietnia 2010 roku w Łańcucie, podczas którego omówili cele i założenia Programu „Partnerstwo dla Transplantologii”, a także zachęcali starostów do tworzenia samodzielnych stanowisk koordynatorów transplantacyjnych oraz do powoływania komisji mogących orzekać o śmierci mózgu człowieka w podległych im szpitalach.


W województwie podkarpackim w 2009 roku pobrano narządy zaledwie od czterech zmarłych dawców, co stanowi 1,9 dawcy w przeliczeniu na 1 mln mieszkańców. W tym samym czasie średnia w Polsce wyniosła 11, a w Europie ponad 16 zmarłych dawców na 1 mln mieszkańców. W Hiszpanii, w której funkcjonuje najsprawniejszy system pobierania narządów wskaźnik ten przekroczył 35.