Koordynator

Wg danych Komitetu Ekspertów ds. Organizacji Współpracy w dziedzinie przeszczepiania przy Radzie Europy liczba koordynatorów wynosi:

Wykształcenie, pozycja zawodowa i zakres czynności koordynatorów w Europie nie jest dobrze sprecyzowana. Większość koordynatorów w Hiszpanii i Francji ma wykształcenie medyczne wyższe, i średnie wykształcenie  medyczne w Anglii ,Belgii, Skandynawii.

Różny jest także zakres czynności.

80% koordynatorów jest zaangażowanych w identyfikacje dawców,

60% w opiekę nad dawcą,

70% w zgłaszanie dawcy,

100% bierze bierny udział w pobraniach narządów.