Szkolenie Koordynatorów

Koordynator regionalny

Pomaga koordynatorowi szpitalnemu we wszystkich czynnościach związanych z rozpoznaniem  śmierci mózgowej (organizowaniem komisji), badaniami wykluczającymi zakażenia wirusowe, pobraniem i przesłaniem materiału do typowania tkankowego, transportem ekip do pobrania i przesyłaniem pobranych narządów  do miejsca przeszczepienia. Przygotowuje także wyjazd ekipy z Ośrodka do miejsca pobrania


Koordynator Centrum Poltransplantu

 

Zgodnie z posiadanymi listami oczekujących biorców narządów pozanerkowych powiadamia ośrodki przeszczepiania serca i wątroby o możliwości pobrania narządów. Biorcy nerek wybierani są w/g zgodności antygenów tkankowych i stopnia pilności z uwzględnieniem priorytetu pobierającego Ośrodka regionalnego.  Po weryfikacji aktualnego stanu klinicznego wytypowanych biorców serca i wątroby, koordynator Centrum który pozostaje w stałym kontakcie z koordynatorem szpitalnym przekazuje  dodatkowe informacje medyczne dla  zespołów przygotowujących się do pobrania, uzgadnia z ekipami i koordynatorem  szpitalnym godzinę pobrania wielonarządowego, pomaga w zorganizowaniu transportu ekip, szczególnie lotniczego, zbiera dane dotyczące przebiegu  pobrania, stanu pozyskanych narządów, ich wykorzystania i funkcji po przeszczepieniu.


Image
WUM


Image
Poltransplant

 

Koordynator transplantacyjny to osoba niezbędna w procesie pozyskiwania i przeszczepiania narządów.

Przeważnie funkcję koordynatora transplantacyjnego pełni osoba z wykształceniem medycznym (lekarz, pielęgniarka), która organizuje, nadzoruje, koordynuje i dokumentuje całość złożonej, wielodyscyplinarnej i rozciągniętej w czasie pracy zespołów transplantacyjnych w zakresie identyfikacji i kwalifikacji dawcy narządów, opieki nad dawcą, pobrania wielonarządowego, alokacji, dystrybucji i przeszczepienia narządów oraz wczesnej i późnej opieki nad biorcą przeszczepu. Z reguły część tych zadań koordynator wykonuje osobiście. Ponadto koordynator odpowiada za kształtowanie wizerunku transplantologii klinicznej w społeczeństwie w ogóle i w społeczności medycznej; naucza, prowadzi kampanie promocyjne oraz niezbędną sprawozdawczość i statystykę w tym zakresie.

W krajach, gdzie sieć koordynatorów transplantacyjnych jest należycie rozbudowana (Hiszpania, Holandia, Stany Zjednoczone) liczba identyfikowanych dawców, pobieranych i wykorzystanych do przeszczepienia narządów jest wysoka. W Polsce koordynatorów jest zbyt mało (zaledwie kilkunastu), z reguły zatrudnieni są oni przy ośrodkach transplantacyjnych jako tzw. koordynatorzy regionalni.

Szczególna rola przypada koordynatorom lokalnym, działającym w szpitalach, gdzie istnieje możliwość identyfikacji i kwalifikacji potencjalnych, zmarłych dawców, a więc możliwość pobrania narządów do przeszczepienia. Takich koordynatorów w Polsce jest zaledwie kilku, takich szpitali natomiast ponad 350, z czego w zaledwie 120 pobierane są narządy. Około 50% wszystkich przeszczepianych w Polsce narządów pobieranych jest w zaledwie 10 szpitalach, gdzie zatrudnieni są lokalni koordynatorzy transplantacyjni.

 

Wszystkie informacje można uzyskać na stronie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: Szkolenie Podyplomowe Koordynatorów Transplantacyjnych

 Informacje dla kandydatów

Zapraszamy absolwentów studiów wyższych z tytułem magistra lub licencjata. Program szkolenia jest realizowany w formie wykładów, seminariów oraz warsztatów.

Przewidywana opłata wnoszona przez uczestników - 100 PLN (w przypadku otrzymania przez Uczelnię dofinansowania).

Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały do nauki. Lekarze i lekarze dentyści otrzymują zaświadczenie z punktami edukacyjnymi, a pielęgniarki i pielęgniarze zaświadczenia o ukończeniu kursu doskonalącego akredytowanego przez Centrum Kształcenia Pielęgniarek i Położnych

Warunkiem ukończenia szkolenia podyplomowego jest obecność na zajęciach oraz zaliczenie testu końcowego.

 

Rekrutacja

Rekrutacja na XIX edycję szkolenia* - OTWARTA

Termin nadsyłania dokumentów:  7 września 2016 r. 

Termin rozpoczęcia szkolenia: 1-2 października 2016 r.

Harmonogram zjazdów - edycja XIX

O przyjęciu decyduje wynik postępowania kwalifikacyjnego, przeprowadzanego przez komisję rekrutacyjną. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o przesłanie do Dziekanatu Centrum Kształcenia Podyplomowego dokumentów wymienionych w spisie obok.

*Uprzejmie informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów szkolenie może się nie odbyć

Informacje i zapisy

Dziekanat
Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Żwirki i Wigury 61
Budynek Rektoratu, pok. 509
02-091 Warszawa
 
tel.: (22) 57 20 519; (22) 57 20 510
telefaks: (22) 57 20 511
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.