PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD
(European Training Program on Organ Donation)
W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

13 grudnia 2017 r.

Szpital Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie

Program szkolenia

13:00

Wprowadzenie: ETPOD, Partnerstwo dla Transplantacji. Identyfikacja i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów

Prof. dr hab. med. Dariusz Patrzałek

13:30

Rozpoznanie śmierci mózgu

Dr n. med. Agnieszka Wieczorek

14:00

Opieka nad zmarłym dawcą narządów

Dr n. med. Agnieszka Wieczorek

14:30

Rozmowa z rodziną nt. pobrania narządów

Dr n. med. Jarosław Wilk

15:00

Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów

Prof. dr hab. med. Dariusz Patrzałek

15:30

Dyskusja. Podsumowanie szkolenia przez szpitalnego koordynatora pobierania narządów

Dr Jolanta Szewczyk

Organizatorzy:

Pan Norbert Krajczy

Dyrektor Szpitala Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie

Pani Dr Małgorzata Łabuz-Margol

Zastępca Ordynatora Oddziału Anestezjologii i  Intensywnej Terapii Szpitala Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie

Pan Dr Andrzej Pyziak

Ordynator Oddziału Neurologicznego Z Pododdziałem Udarowym Szpitala Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie

Pani Dr Jolanta Szewczyk

Koordynator transplantacyjny Szpitala Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie

Pani Daniela Salamon

Kierownik Działu Szpitala Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie

Pan Prof.  dr hab. med. Dariusz Patrzałek

Chirurg transplantolog, koordynator pobieranie i przeszczepiania narządów na Dolnym Śląsku

Pani Dr n. med. Agnieszka Wieczorek

Anestezjolog, koordynator transplantacyjny 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu

Pani Dr n. med. Jarosław Wilk

Anestezjolog, koordynator transplantacyjny Wojewódzkiego Szpitala nr 5 w Sosnowcu

Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej