Logo

PODSTAWY DAWSTWANARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

8 grudnia 2015 r.

Regionalne Centrum Zdrowia w Lubinie

Program szkolenia

10:00

Wprowadzenie: ETPOD, Partnerstwo dla Transplantacji

Mgr Wojciech Czapiewski

10:15

Identyfikacja i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów

Dr Sylwia Sekta

10:45

Rozpoznanie śmierci mózgu

Dr Jarosław Wilk

11:15

Opieka nad zmarłym dawcą narządów

Dr Jarosław Wilk

11:45

Dyskusja

 

   

12:15

Przerwa

 

   

12:45

Rozmowa z rodziną nt. pobrania narządów

dr n. hum. Anna Krawulska-Biegańska

13:30

Dyskusja

 

13:45

Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów

Mgr Wojciech Czapiewski

14:15

Podsumowanie szkolenia przez szpitalnego koordynatora transplantacyjnego

dr Dorota Kieloch

Organizatorzy:

 

mgr Wojciech Czapiewski

regionalny koordynator pobierania i przeszczepiania narządów w Wielkopolsce

pan Maciej Piorunek

prezes Regionalnego Centrum Zdrowia w Lubinie

dr Dorota Kieloch

koordynator transplantacyjny w Regionalnym Centrum Zdrowia w Lubinie

dr n. hum. Anna Krawulska-Biegańska

psycholog, OPEN Training and Consulting, Poznań

dr Sylwia Sekta

regionalny koordynator transplantacyjny Górnego Śląska

dr Bernadeta Tułaza

ordynator OAiIT w Regionalnym Centrum Zdrowia w Lubinie

dr Jarosław Wilk

anestezjolog, szpitalny koordynator w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu nr 5 w Sosnowcu

Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej