PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI
19 stycznia 2012 r.

Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu

 

Program szkolenia

 9:00   Wprowadzenie
 9:15   Identyfikacja i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów dr Jarosław Czerwiński
 9:45   Rozpoznanie śmierci mózgu dr hab. Wojciech Łebkowski
10:30   Dyskusja, omówienie przypadków
10:45   Przerwa
11:15   Opieka nad zmarłym dawcą narządów dr Jarosław Wilk
11:45   Dyskusja
12:00   Rozmowa z rodziną nt. pobrania narządów dr n. hum. Anna Jakubowska-Winecka
12:45   Symulacja rozmowy z rodziną (odgrywanie ról)
13:15   Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów prof. Roman Danielewicz
13:45   Podsumowanie

 

Organizatorzy:

dr Artur Puszko Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Nowym Sączu
dr Dariusz Lupa
 Ordynator Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Specjalistycznego w Nowym Sączu
mgr Katarzyna Pasiut
Szpitalny koordynator transplantacyjny w Szpitalu Specjalistycznym w Nowym Sączu
dr n. hum. Anna Jakubowska-Winecka
Specjalista psychologii klinicznej, kierownik Zakładu Psychologii Zdrowia CZD w Warszawie
prof. Roman Danielewicz
 Dyrektor Poltransplantu. Specjalista chirurgii ogólnej i transplantologii klinicznej
dr n. med. Jarosław Czerwiński
Centrum Poltransplant, Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Transplantacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, specjalista chirurgii ogólnej i transplantologii klinicznej
dr hab. med. Wojciech Łebkowski
 Specjalista neurochirurg. Szpitalny koordynator transplantacyjny w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku
dr n. med. Jarosław Wilk
Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii. Szpitalny koordynator transplantacyjny w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 w Sosnowcu