Logo

 

PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

8 lutego 2012 r.

Szpital Wojewódzki im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Łomży

 

Program szkolenia

 9:00    Wprowadzenie   
 9:15    Identyfikacja i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów dr Jarosław Czerwiński
 9:45    Rozpoznanie śmierci mózgu dr hab. Wojciech Łebkowski
10:30    Dyskusja, omówienie przypadków
10:45    Przerwa
11:15    Opieka nad zmarłym dawcą narządów dr Robert Becler
11:45    Dyskusja
12:00    Rozmowa z rodziną nt. pobrania narządów dr n. hum. Anna Jakubowska-Winecka
12:45    Symulacja rozmowy z rodziną (odgrywanie ról)
13:15    Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów prof. Roman Danielewicz
13:45    Podsumowanie

Organizatorzy:   

dr Marian Jaszewski Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Łomży
dr Hanna Dackiewicz Ordynator Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Wojewódzkiego w Łomży
dr Anna Chojnowska Szpitalny koordynator transplantacyjny w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży
dr n. hum. Anna Jakubowska-Winecka Specjalista psychologii klinicznej, kierownik Zakładu Psychologii Zdrowia CZD w Warszawie
prof. Roman Danielewicz    Dyrektor Poltransplantu. Specjalista chirurgii ogólnej i transplantologii klinicznej
dr n. med. Jarosław Czerwiński Centrum Poltransplant, Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Transplantacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, specjalista chirurgii ogólnej i transplantologii klinicznej
dr Robert Becler Szpitalny Koordynator Transplantacyjny w Centralnym Szpitalu Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
dr hab. med. Wojciech Łebkowski    Specjalista neurochirurg. Szpitalny koordynator transplantacyjny w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku