Logo

 

PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

17 stycznia 2012 r.

Szpital Specjalistyczny w Jaśle

Program szkolenia

 9:00    Wprowadzenie   
 9:15    Identyfikacja i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów - mgr Irena Milaniak
 9:45    Rozpoznanie śmierci mózgu - dr hab. med. Wojciech Łebkowski
10:30    Dyskusja, omówienie przypadków   
10:45    Przerwa   
11:15    Opieka nad zmarłym dawcą narządów - dr n. med. Jarosław Wilk
11:45    Dyskusja   
12:00    Rozmowa z rodziną nt. pobrania narządów - dr n. hum. Anna Jakubowska-Winecka
12:45    Symulacja rozmowy z rodziną (odgrywanie ról)   
13:15    Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów - dr n. med. Jarosław Czerwiński
13:45    Podsumowanie

Organizatorzy:   

mgr Zbigniew Betlej Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Jaśle
dr Grzegorz Litwicki Ordynator Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Specjalistycznego w Jaśle
mgr Ewa Zawilińska Szpitalny koordynator transplantacyjny w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle
dr n. hum. Anna Jakubowska-Winecka Specjalista psychologii klinicznej, kierownik Zakładu Psychologii Zdrowia Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie
dr hab. med. Wojciech Łebkowski    Specjalista neurochirurg Szpitalny koordynator transplantacyjny w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku
mgr Irena Milaniak Regionalny koordynator transplantacyjny,  Klinika Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii, Krakowski Szpital Specjalistyczny, Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji Poltransplant
dr n. med. Jarosław Wilk Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii. Szpitalny koordynator transplantacyjny w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 w Sosnowcu
dr n. med. Jarosław Czerwiński    Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji Poltransplant, Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Transplantacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, specjalista chirurgii ogólnej i transplantologii klinicznej