Echo Dnia

ECHO DNIA  (2009-02-10 Autor: IB)

 

Jak rozmawiać o transplantacji?

Świętokrzyskie przygotowało pierwszy autorski program o tym, jak rozmawiać o transplantacji.

- Jestem pod ogromnym wrażeniem tego, co udało się zrobić w województwie świętokrzyskim. Jest pani pierwszym w Polsce wojewodą, który wyraził zainteresowanie transplantologią i przygotował program, który nazwałem roboczo "Partnerstwo dla transplantologii” - mówił wczoraj w Kielcach profesor Wojciech Rowiński, krajowy konsultant ds. transplantologii inaugurując kampanię "Przeszczep to drugie życie”.

Inicjatorem kampanii jest wojewoda świętokrzyski Bożentyna Pałka-Koruba.
Inicjatorem kampanii jest wojewoda świętokrzyski Bożentyna Pałka-Koruba.
Inicjatorem kampanii jest wojewoda świętokrzyski Bożentyna Pałka-Koruba. Kampania potrwa do końca roku, w jej ramach pedagodzy w szkołach w całym województwie będą przeprowadzali z młodzieżą ponadgimnazjalną lekcje o transplantacji, tłumaczyli dlaczego ważne jest posiadanie przez osoby pełnoletnie oświadczeń woli, zostanie ogłoszony konkurs wśród studentów Uniwersytetu im. J. Kochanowskiego na pracę magisterską podejmującą temat transplantacji, wiosną będzie festyn sportowy, w którym wezmą udział ludzie po przeszczepach, wojewoda skieruje również prośbę do biskupów trzech diecezji - kieleckiej, radomskiej i sandomierskiej o odczytanie w kościołach listu wspierającego ideę transplantologii.

- Będziemy starali się zmienić świadomość mieszkańców naszego województwa, propagować noszenie oświadczeń woli wśród osób pełnoletnich, dawstwo krwi i szpiku - mówiła wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba inaugurując kampanię "Przeszczep to drugie życie”. - Już nie jesteśmy białą plamą, od ubiegłego roku mamy w Szpitalu Wojewódzkim w Kielcach koordynatora ds. transplantologii, dzięki niemu w 2008 roku było w naszym regionie już sześć pobrań narządów do przeszczepu. Chcemy, żeby tacy koordynatorzy działali we wszystkich większych szpitalach w naszym regionie. Akcja zakończy się rozdawaniem oświadczeń woli.
Profesor Wojciech Rowiński, krajowy konsultant ds. transplantologii i zarazem partner merytoryczny akcji, przyznał, że jest pod wielkim wrażeniem kampanii przygotowanej w naszym regionie.

Podkreślił, że mimo, iż od ubiegłego roku weszła w życie uchwała Sejmu RP apelująca do władz rządowych i samorządowych o wsparcie moralne i pomoc materialną we wszelkich akcjach edukacyjnych dotyczących pobierania i przeszczepiania narządów, tkanek i komórek, żaden wojewoda nie był zainteresowany. - To pierwsza taka kampania w kraju. Jeśli będzie taka potrzeba, chętnie przyjadę do Kielc z lekarzami z ośrodków transplantologii, żeby rozmawiać z młodzieżą o transplantacjach, odpowiadać na wszystkie pytania - dodał.

Partnerami kampanii są: Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej, Stowarzyszenie Osób z Niewydolnością Nerek "Sztuczna Nerka”, Polskie Stowarzyszenie Sportu po Transplantacji, Stowarzyszenie Transplantacji Serca koło z Zabrzu, Stowarzyszenie Przeszczepionych Serc w warszawie, Świętokrzyska Izba Lekarska, Bank Tkanek, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach, Targi Kielce. Partnerem medialnym kampanii jest "Echo Dnia”. O tym, co łączy Kielce z pierwszym w Polsce Programem Transplantacji Płuc - napiszemy w najbliższym Relaksie