• List otwarty

  LIST OTWARTY

  My, transplantolodzy i osoby reprezentujące inne dziedziny nauki związane z medycyną transplantacyjną, wyrażamy sprzeciw co do treści niektórych programów telewizyjnych i publikacji prasowych, w których poruszane jest zagadnienie pobierania od osób zmarłych narządów do transplantacji.Szczególnie niepokoi nas fakt, że treści podważające ideę transplantacji i negujące wiedzę medyczną w zakresie rozpoznawania śmierci mózgu pojawiają się w mediach internetowych o zasięgu ogólnokrajowym, jak również w telewizji publicznej, kształtującej opinie i postawy obywateli. Idea przeszczepiania narządów jest niezwykle szlachetna i ma na celu ratowanie życia. Działania podejmowane przez osoby w nią zaangażowane mają na celu pomoc chorym, którzy bez przeszczepienia narządu nie mają szans na przeżycie lub na znaczącą poprawę jakości życia. Pomimo aktywności ośrodków transplantacyjnych w Polsce wykonywane jest zaledwie około 1500 przeszczepień narządów rocznie, podczas gdy w najaktywniejszych w transplantologii krajach liczba ta jest dwu a nawet trzykrotnie wyższa, dzięki szerokiej społecznej akceptacji dla tej metody leczenia. 

  Zarówno w Polsce, jak i na świecie, narządy do przeszczepienia pozyskuje się głównie od osób zmarłych, u których rozpoznano śmierć mózgu. Ten stan jest nieodwracalny i nie ma żadnych sposobów dalszego leczenia osób ze śmiercią mózgu. W Polsce kryteria i proces rozpoznawania śmierci mózgu bardzo szczegółowo określają przepisy prawa. Są one jednoznaczne i nie pozostawiają żadnego pola do nadużyć czy niepewności. Kryteria medyczne stwierdzania śmierci mózgu w Polsce są ustalone przez grupę autorytetów naukowych i są zgodne z aktualną wiedzą medyczną oraz z wytycznymi gremiów międzynarodowych.  Osoby przedstawiające inne, niezgodne z wiedzą medyczną i przepisami prawnymi poglądy, świadomie wprowadzają w błąd opinię publiczną, szkodząc wprost rodzinom osób zmarłych (u których stwierdzono śmierć mózgu) i pacjentom oczekującym na ratujący życie zabieg przeszczepienia narządu.

  Przyczynkiem do prowadzenia tak dalekiej od prawdy i pozbawionej argumentów merytorycznych dyskusji na temat pobierania od osób zmarłych narządów do transplantacji, jest przypadek odstąpienia od leczenia i zgonu polskiego obywatela w Wielkiej Brytanii. Z ogólnodostępnych informacji wynika, że u osoby tej w okresie poprzedzającym zgon nie rozpoznawano śmierci mózgu (na co wskazuje m.in. brak potrzeby stosowania u niego sztucznej wentylacji). Decyzje o zakończeniu leczenia, podjęte na gruncie brytyjskiego prawa, nie mogą wpływać na postrzeganie odrębnych działań (w tym w Polsce), mających na celu stwierdzanie śmierci mózgu i dopiero wówczas pobrania od zmarłego narządów do przeszczepienia.

  Uważamy za niedopuszczalne, aby tak ważny i jasno określony przepisami prawa proces, jak rozpoznawanie śmierci mózgu, był przedmiotem publicznej dyskusji pozbawionej merytorycznej wiedzy i udziału autorytetów. W związku z tym apelujemy do wszystkich mediów o rzetelny przekaz informacji w tych niezwykle wrażliwych społecznie kwestiach i niepublikowanie opinii, wprowadzających w błąd polskie społeczeństwo.

 • Szkolenie ETPOD - Białystok, 27 listopada 2019 r.

  etpod naglowek www 2018

  PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD
  (European Training Program on Organ Donation)
  W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

  27 listopada 2019r.

  Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku
 • Szkolenie ETPOD - Ciechanów 13 listopada 2019 r.

  etpod naglowek www 2018

  PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD
  (European Training Program on Organ Donation)
  W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

  13 listopada 2019r.

  Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie
 • Szkolenie ETPOD - Lublin 26 listopada 2019 r.

  etpod naglowek www 2018

  PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD
  (European Training Program on Organ Donation)
  W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

  26 listopada 2019r.

  Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie
 • Szkolenie ETPOD - Nisko 22 listopada 2019 r.

  etpod naglowek www 2018

  PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD
  (European Training Program on Organ Donation)
  W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

  22 listopada 2019r.

  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nisku
 • Szkolenie ETPOD - Olsztyn 25 listopada 2019 r.

  etpod naglowek www 2018

  PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD
  (European Training Program on Organ Donation)
  W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

  25 listopada 2019r.

  Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie
 • Szkolenie ETPOD - Olsztyn 25 października 2019 r.

  etpod naglowek www 2018

  PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD
  (European Training Program on Organ Donation)
  W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

  25 października 2019r.

  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie
 • Szkolenie ETPOD - Poznań, 27 listopada 2019 r.

  etpod naglowek www 2018

  PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD
  (European Training Program on Organ Donation)
  W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

  27 listopada 2019r.

  Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA im. prof. Ludwika Bierkowskiego w Poznaniu
 • Szkolenie ETPOD - Radomsko, 6 listopada 2019 r.

  etpod naglowek www 2018

  PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD
  (European Training Program on Organ Donation)
  W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

  6 listopada 2019r.

  Szpital Powiatowy w Radomsku
 • Szkolenie ETPOD - Rybnik 19 listopada 2019 r.

  etpod naglowek www 2018

  PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD
  (European Training Program on Organ Donation)
  W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

  19 listopada 2019r.

  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
 • Szkolenie ETPOD - Warszawa 25 listopada 2019 r.

  etpod naglowek www 2018

  PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD
  (European Training Program on Organ Donation)
  W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

  25 listopada 2019r.

  Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie
 • Szkolenie ETPOD - Więcbork 7 listopada 2019 r.

  etpod naglowek www 2018

  PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD
  (European Training Program on Organ Donation)
  W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

  22 listopada 2019r.

  Szpital Powiatowy im. dr Adama Gacy i dr Józefa Łaskiego NZOZ w Więcborku  
 • Szkolenie ETPOD - Zgorzelec 26 listopada 2019 r.

  etpod naglowek www 2018

  PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD
  (European Training Program on Organ Donation)
  W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

  26 listopada 2019r.

  Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu
 • TRUDNE ROZMOWY - Lublin, 2 grudnia 2019 r.

  lublin front

  Program

  Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej

 • TRUDNE ROZMOWY - Łódź, 26 listopada 2019 r.

  lodz front

  Program

  Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej

 • TRUDNE ROZMOWY - Opole, 11 grudnia 2019 r.

  „TRUDNE ROZMOWY – WARSZTATY Z KOMUNIKOWANIA SIĘ Z RODZINĄ PACJENTA W SYTUACJI NIEPOWODZENIA LECZENIA” Opole, 11.12.2019 r.

  Program

  Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej

 • TRUDNE ROZMOWY - Szczecin, 25 listopada 2019 r.

  TRUDNE ROZMOWY – WARSZTATY Z KOMUNIKOWANIA SIĘ Z RODZINĄ PACJENTA W SYTUACJI NIEPOWODZENIA LECZENIA”

  Program

  Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej

 • TRUDNE ROZMOWY - Białystok 29.10.2019 r.

  „TRUDNE ROZMOWY – WARSZTATY Z KOMUNIKOWANIA SIĘ Z RODZINĄ PACJENTA W SYTUACJI NIEPOWODZENIA LECZENIA”

  Program

  Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej

 • TRUDNE ROZMOWY - Kielce 22.10.2019 r.

  kielce front

  Program

  Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej

 • TRUDNE ROZMOWY - Kraków 18.11.2019 r.

  „TRUDNE ROZMOWY – WARSZTATY Z KOMUNIKOWANIA SIĘ Z RODZINĄ PACJENTA W SYTUACJI NIEPOWODZENIA LECZENIA”

  Program

  Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej