Europejski Dzień Donacji i Transplantacji (European Day for Organ Donation and Transplantation) to wyraz hołdu dla tysięcy dawców komórek tkanek i narządów, w tym roku EODD bedzie obchodzony 9 września.

 

 

więcej informacji można znaleźć tu: http://www.coe.int/en/web/human-rights-channel/organ-donation

Prawo